Program simpozijuma

 

Сатница Тема Предавач
8:30-8:35 Српска група за примарне имунодефицијенције

-стратегије даљег развоја-

Проф др Г. Марјановић
8:35-8:40 Поздравна реч председника радне групе за имунодефицијенције – УАКИС Проф др Б. Боначи-Николић
8:40-9:00 Интерактивни приказ 3 случаја са тешком комбинованом имунодефицијенцијом Проф др С.Пашић
9:00-9:30 Новине у дијагностици и терапији пацијента са Тешком комбинованом имунодефицијенцијом Проф др С.Пашић
9:30-9:40 Дискусија  
9:40-10:00 Интерактивни приказ 3 случаја са дефицитом имунитета лечених на Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Асист др сц мед Б.Милановић
10:00-10:20 Лечење компликација имунодефицијенција у дечијем узрасту Асист др сц мед Б.Милановић
10:20-10:30 Дискусија  
10:30-10:45 Кафе пуза  
10:45-11:05 Клиничке и лабораторијске карактеристике синдрома делеције 22q:11.2: развој хипогамаглобулинемије након терапије Ритуксимаб-ом Асист др сц мед Р. Мишковић
11:05-11:25 Аутоимунски лимфопролиферативни синдром: интерактивни приказ пацијената и преглед литерауре Др сци мед С. Јанковић
11:25-11:35 Дискусија  
11:35-11:55 Шта се крије иза различитих фенотипова честе варијабилне имунодефицијенције? Проф др Б. Боначи Николић
12:00-12:20 Плућне болести код болесника са честом варијабилном имунодефицијенцијом Асист др сц мед Р. Мијановић
12:20- 12:40 Испољавање разноврсних клиничких манифестација током праћења пацијента са ЦТЛА-4 хаплоинсуфицијенцијом Доц др С. Андрејевић
12:40-13:00 Дискусија -скупно за сва 3 предходна излагања  
 

13:00-14:00

 

Пауза за ручак

 
  Сесија младих имунолога  
14:15-14:30 Интерактивни приказ случајева са малигнитетом насталим у оквиру честе комбиноване имунодефицијенције Др С.Банковић
14:30-14:55 Извештај са конгреса европског удружења имунолога у Бриселу Проф Г. Марјановић
14:55-15:20 Дискусија,  завршне речи и подела сертификата Проф Б. Бонач-Николић

Проф др Г Марјановић