Poštovane kolegenice i kolege

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će se prvi sastanak Srpske grupe za primarne imunodeficijencije, održati 24 aprila u prostorijama Magna Medike u Beogradu (ul Milutina Milankovića 7b)

Pozivamo sve sadašnje i buduće članove udruženja kao i zdravstvene radnike uključene u praćenje i lečenje obolelih od primarnih imunodeficijencija da prisustvuju sastanku. Uz ovaj poziv Vam prosleđujemo i program sastanka

12h -12h i 10  Pozdravna reč domaćina : Ivana ivkov Magna Medica Beograd

12h i 10-12h i 25 Udruženje SGPI i registar oboleih od PID Prof dr Marjanović Goran: Klinika za hematologiji i kl imunologiju KC Niš

12h i 25- 12h i 40 Najznačajniji prodori u dijagnostici i lečenju PID- novosti sa 18 bienaalnnog sastanka ESID-a u Lisabonu Prof dr Pašić Srđan Institut za majku i dete „Vukan Čupić“ Beograd

12h i 40-13h Klinički fenotipovi primarnih humoralnih imunodeficijencija: prognostički i terapijski značaj Prof dr Bonači-Nikolić Branka  Klinika za Alergologiju i imunologiju KC Srbije

13h 13 i 45 Radionica -praktično upoznavanje sa registrom

Program sastanka možete preuzeti ovde.